Çevre Politikası

BAŞKURT MOTOR VE KABLO SANAYİ A.Ş.

ÇEVRE POLİTİKASI

  1. Çalışanlarımız için iş emniyeti, çalışma ve çevre koşullarını, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerine uygun olarak izlemek, geliştirmek ve sürekli iyileştirmek.
  2. Çevre ve iş güvenliği ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve mevzuat hükümleri dahil olmak üzere tüm uygunluk yükümlülüklerine bağlı kalarak sorumluluklarımızı ve müşteri isteklerinin gereklerini yerine getirmek.
  3. Proseslerin tasarımında ve üretim süreçlerinde mümkün olduğunca daha az çevresel etkiye sahip geri dönüştürülebilir malzemeler ve buna yönelik makine, ekipman, metot ve teknolojiler kullanmak.
  4. Kullandığımız her türlü malzemenin geri dönüştürülmesine, yeniden kullanılmasına ve olumsuz çevresel etkilerini en aza indirmeye yönelik sürekli iyileştirmeler yapmak.
  5. Kaynakları etkin biçimde kullanarak sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla kaynak tüketimini ve atık miktarlarını azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak.
  6. Çevre ve iş kazasına sebep olabilecek durumlar için iş emniyetini sağlayacak önleyici tedbirleri almak, acil durumlarda uygulanacak önlemleri önceden belirlemek.
  7. Tüm çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi, çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında bilinçlendirmek ve çevre koruma çalışmalarına katılımlarını sağlamak.
  8. Paydaşlarımızla çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında işbirliği yapmak.
  9. Tedarikçi seçiminde tedarikçinin çevre politikasını dikkate almak.
  10. Çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında resmi kurum, kuruluş ve ilgililerle işbirliği yapmak, kamuoyunun çevre politikamıza kolaylıkla ulaşmasını sağlamak.