Sağlık ve İş Güvenliği

  • İlgili yürürlükte olan T.C. ,Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarına uymak.     
  • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemini periyodik olarak gözden geçirmek ve sürekli iyileştirme sağlamak.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitimler düzenleyerek; tüm çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin bilinç düzeyini artırmak.
  • Faaliyetlerimiz esnasında yaralanmalara, meslek hastalıklarına sebebiyet veren tehlikeli durumları analiz ederek; risklerimizi minimize etmek ve performansımızı sürekli geliştirmek.
  • Sıfır iş kazasına ulaşmak için tüm çalışanların katılımı ile tehlikeleri kaynağında yok etmek.
  • Müşterilerimizin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili taleplerini karşılamak.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasını kamuoyuna açık tutmak.